دکتر فضلی در بازدید از شرکت صنعت غذایی کورش، با قدردانی از همکاران این شرکت عنوان داشت: زحمات شما عزیزان سبب گردید در سال ۹۷ در کشور عزیزمان در بازار روغنهای خوراکی هیچ کسری و کمبودی احساس نشود و از این جهت باید به تمامی همکارانمان در صنعت غذایی کورش تبریک بگوییم.