در مراسم اختتامیه این کنگره شرکت صنعت غذایی کورش موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر از کمیته اجرایی مراسم گردید.