زيبايي صورت براي همه مردم مهم است، پس هرآنچه بتواند اين زيبايي را خدشه دارکند، مردم را به خود حساس خواهد کرد. يکي از اين موارد تاثير استرس بر پوست صورت است.

در بسياري از موارد، ناراحتي و خودآگاهي از بيماري‌هاي پوستي است که به مشکلات روان‌شناختي منجر مي‌شود، اما نوعي ارتباط کاملا فيزيکي هم بين احساسات و پوست وجود دارد. اين ارتباط بيش از همه خودش را در آکنه‌ها نمايان مي‌کند که مستقيما به سطح هورمون‌هاي بدن مرتبط مي‌شود.

در واقع، زماني که ما دچار استرس مي‌شويم، هورمون کورتيزول در بدن ما ترشح مي‌شود. اين هورمون در خون ما به گردش مي‌افتد، منجر به توليد بيشتر چربي مي‌شود و درنهايت با مسدود کردن منافذ پوستي به بروز آکنه‌ها ختم مي‌شود.

جوش‌هاي ناشي از استرس، تنها مشکلات پوستي‌اي نيستند که عوامل روان‌شناختي مي‌توانند روي آن تاثير بگذارند. در واقع، مشکلات عاطفي در بين 30 تا 60 درصد مردم روي پوست آن‌ها تاثير منفي مي‌گذارد. متخصصان مي‌گويند که پوست، توانايي خاصي براي واکنش نشان دادن به احساسات در شکل‌هاي مختلف دارد.

پوست خشک و اگزما، نمونه‌هاي مهمي هستند که ارتباط بين ذهن و پوست را نشان مي‌دهند. آمارهاي علمي نشان مي‌دهند که حدود 60 تا 70 درصد مردم، درجه‌اي از خشکي پوست را تجربه مي‌کنند. جالب اين است که به نظر متخصصان، شايع‌ترين دليل خشکي شديد پوست، همان خشم سرکوب‌شده يا ناشناخته است.